Instytucja tzw. shortlisting

Przy omawianiu problematyki kwalifikacji oferentów należy wspomnieć o kwestii ograniczania liczby przedsiębiorców „dopuszczonych” do udziału w danym przetargu, czyli o tzw. shortlisting. W przypadku zastosowania procedury ograniczonej lub negocjacyjnej poprzedzonej publikacją ogłoszenia oferty mogą składać jedynie przedsiębiorcy zaproszeni przez zamawiającego. W celu uniknięcia nadmiernych kosztów związanych z rozpatrywaniem zbyt wielkiej liczby ofert, w przypadku gdy liczba kandydatów, którzy spełniają minimalne kryteria kwalifikacji byłaby zbyt wysoka, zamawiający może z góry określić ilu kandydatów zamierza zaprosić do postępowania. Jeżeli zastrzeżenie takie nie zostanie umieszczone w ogłoszeniu, wówczas zamawiający nie może odmówić zaproszenia do udziału w przetargu żadnemu kandydatowi, który spełnia odpowiednie wymagania i złożył stosowny wniosek. Dyrektywy nie określają wprost, jaka musi być minimalna liczba

uczestników postępowania wybranych w ramach shortlisting,precyzują jedynie, że musi być to liczba wystarczająca dla zapewnienia rzeczywistej konkurencji. Gdy jednak o zamiarze ograniczenia liczby wybranych oferentów zamawiający powiadomił w ogłoszeniu, to liczba ta nie może być mniejsza niż pięciu. Jednak nie oznacza to, że automatycznie dopuszczenie pięciu uczestników stanowi gwarancję rzeczywistej konkurencji. Obie przesłanki muszą być spełnione łącznie. Jednak w sytuacji, gdy mniej niż pięciu kandydatów spełniać będzie stosowne wymogi, zamawiający może prowadzić postępowanie, albowiem zachodzi domniemanie istnienia rzeczywistej konkurencji, skoro nie zgłosiło się więcej kandydatów spełniających te warunki.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Instrumentalizacja

Polityka instrumentalizacji zamówień publicznych wywodzi się natomiast z ogólnej koncepcji dopuszczającej możliwość interwencji państwa w sferze gospodarki. Odpowiedzialność administracji publicznej za zapewnienie harmonijnego i pokojowego...

Zamknij