Co przewidują przepisy dyrektywy sektorowej?

Na sposób ustalania kryteriów wyboru zwraca również uwagę Komisja Wspólnot Europejskich w swoim projekcie zmian dyrektyw sektora klasycznego. Zamawiający zostanie zobowiązany do ustalenia wagi poszczególnych kryteriów we wzajemnym do siebie stosunku już na etapie ogłoszenia o wszczęciu postępowania lub w dokumentami przetargowej. Znaczenie poszczególnych kryteriów można będzie określić procentowo, pewnym udziałem llub w inny sposób. Zamawiający musi dysponować pewnym marginesem swobody, dlatego też waga poszczególnych kryteriów może się wahać w ramach określonych widełek. Znaczenie przypisywane poszczególnym kryteriom musi być znane oferentom jeszcze przed sporządzeniem ofert.

Przepisy dyrektywy sektorowej przewidują dodatkowo, że zamawiający mogą uwzględnić warianty przedstawione przez oferenta, jeżeli podstawą przyznania oferty jest wybór tej najkorzystniejszej ekonomicznie, a warianty odpowiadają minimalnym wymogom zamawiającego określonym w dokumentacji zamówienia. Jeżeli przedstawianie wariantów nie jest dozwolone, zamawiający powinien o tym poinformować w ogłoszeniu o zmówieniu.

Trybunał Sprawiedliwości zajmował się analizą prawidłowości zastosowania przepisów dotyczących kryteriów wyboru oferty w sprawie Komisja Wspólnot Europejskich v. Belgia. Uznał on, że zostało naruszone prawo wspólnotowe przez działania organu zamawiającego SRWT, które polegały na wzięciu pod uwagę zmian do oferty nadesłanych przez oferenta EMI po otwarciu ofert i po ich wstępnym rozpatrzeniu. W wyniku zaakceptowania późniejszych zmian SWRT przyznała zamówienie EMI, mimo iż tak zmieniona oferta nie była zgodna z warunkami przewidzianymi w stosownych dokumentach przetargowych.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Co potrafię i jaki jestem – dwuminutowa autoreklama

Szkolenie rozpoczyna przygotowanie dwuminutowej autoreklamy, co umożliwia poruszenie wielu ważnych tematów i przełamanie nieśmiałości uczestników. Uczą się oni skutecznej autoprezentacji na potrzeby przyszłych rozmów kontaktowych...

Zamknij