Dokładnie określone instytucje prawa publicznego

W sprawie The Queen v H.M. Treasury, ex parte University of Cambrige orzekł, iż pojęcie odnosi się również do nagród i dotacji płaconych przez stosowne organy dla wspierania prac badawczych. Natomiast nie wchodzą w zakres tego pojęcia środki pieniężne traktowane jako zapłata za usługi (nawet związane z prowadzeniem prac badawczych), organizowanie konferencji czy szkoleń. Przy podejmowaniu decyzji, czy instytucja taka jak Uniwersytet w Cambridge jest „osobą prawa publicznego” w rozumieniu dyrektyw należy każdorazowo badać budżet roczny takiej jednostki przy uwzględnieniu wszystkich jej wpływów finansowych w celu ustalenia, czy „finansowanie” przekracza połowę wszystkich dochodów.

Dokładnie określone instytucje prawa publicznego lub ich kategorie istniejące w danych państwach członkowskich wymienione są w Załączniku I do dyrektywy 93/3 Przy czym przepisy dyrektyw stanowią, że listy takich osób powinny być tak wyczerpujące jak to tylko możliwe – oznacza to, że jeżeli dany organ spełnia wszystkie kryteria powyżej omówione, a nie jest mimo to ujęty w liście przedstawionej przez określony kraj członkowski, udzielane przez niego zamówienia podlegają rygorom ustalonym w dyrektywach, jako że listy z Aneksu I nie mają charakteru list zamkniętych. Dotyczy to zarówno instytucji istniejących w dniu wprowadzenia dyrektyw w życie, jak i nowo powstałych. Tak samo podmiot, który został wpisany na listę włączoną do Aneksu I, a następnie utracił charakter „instytucji prawa publicznego” znajdzie się poza zakresem podmiotowym dyrektyw o zamówieniach. Dzięki takiemu uregulowaniu (postanowienia ogólne plus lista organów) system zamówień publicznych nie staje się „przestarzały” z powodu tworzenia nowych osób prawa publicznego.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Problematyka konkurencji

Należy jednak podkreślić, że istnienie konkurencji na danym rynku nie jest całkowicie obojętne dla określenia, czy potrzeby, dla spełnienia których dany podmiot został utworzony, mają...

Zamknij