Finanswoanie projektów inwestycyjnych pożyczką podporządkowaną

Istnieje powszechna praktyka, choć nie do końca uzasadniona interpretacjami prawnymi, że pożyczka podporządkowana zaliczana jest do kapitału własnego podmiotu i w ten sposób uwzględniana w kalkulacji niektórych wskaźników finansowych (wskaźnik długu do kapitału).

W finansowaniu projektów inwestycyjnych pożyczka podporządkowana jest udzielona przez udziałowców podmiotu realizującego projekt lub przez dostawców dóbr inwestycyjnnych (podporeądkowany kredyt kupiecki). Pożyczki podporządkowanej może też udzielić wykonawca prac budowlanych. Z pożyczką podpoiządkowaną można się też spotkać w przypadku nabywania używanych maszyn i urządzeń

– wtedy zadłużenie wobec sprzedawcy z tytułu sprzedaży takich dóbr ma charakter podporządkowany wobec innych zobowiązań nabywającego. Pożyczka podporządkowana jest obsługiwana zawsze przed wypłatą dywidendy. Wierzyciele- -sponsorzy mogą korzystać ze wszystkich zalet związanych z posiadaniem udziałów w kapitale własnym, dzięki przyznaniu im w umowie pożyczki podporządkowanej prawa poboru lub prawa konwersji długu na akcjc lub udziały.

– zakres podporządkowania (spłata prowizji, odsetek i kapitału, zabezpieczenia prawne)

– rodzaje zobowiązań, których dotyczy fakt podporządkowania (wszystkie kredyty i pożyczki, w tym kupieckie, czy też tylko kredyt bankowy)

-okoliczności podporządkowania (po spełnieniu jakich warunków możliwa jest spłata pożyczki podporządkowanej).

Okolicznością uzasadniającą spłatę pożyczki podporządkowanej jest zdolność firmy do generowania odpowiedniego wolumenu gotówki (free cash tlow), wystarczającego, aby spłacić wierzycieli z tytułu kredytów, innych pożyczek

i dłużnych papierów wartościowych, które to mają wobec pożyczki nadrzędny charakter.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Quasi-kapitał

Mówimy zatem o podporządkowaniu pożyczki w stosunku do innych grup wierzycieli. Z tego tytułu wynika kilka cech charakterystycznych pożyczki podporządkowanej:- traktowanie jej jako środki pozostające...

Zamknij