Klasyczne anglosaskie pojęcie „project finance”

Stosując „project finance” można także finansować projekty w sferze kultury – na przykład produkcję filmową. Struktury „project finance” wykorzystywane są także w transakcjach tzw. partnerstwa publicznoprawnego. W realiach rozwiniętej gospodarki tynkowej tworzenie spółek celowych jest bowiem typowym sposobem finansowania produkcji filmów. Elementy „project finance” (spółki celow- można także dostrzec w transakcjach leasingowych.

Klasyczne anglosaskie pojęcie „project finance” odwołuje się do tzw. finansowania bez regresu, czyli takiej konstrukcji prawno-finansowej, w której udziałowiec i akcjonariusz spółki celowej nie ponosi osobistej odpowiedzialności za powodzenie projektu, głównie za spłatę zaciągniętych kredytów lub pożyczek przez spółkę celową, a kredytodawca lub pożyczkodawca może zaspokoić swoje roszczenia jedynie z ustanowionych na jego rzecz zabezpieczeń, czyli aktywów kreowanych w związku z realizowanym przedsięwzięciem' Wyjaśnijmy teraz wstępnie pojęcia tzw. „regresu”. Słownik wyrazów obcych podaje, że jednym ze znaczeń słowa regres jest prawo dochodzenia zwrotu sum wyłożonych przez inną osobę.” Niektórych partnerów – strony realizacji projektu inwestycyjnego nazywa się często sponsorami projektu inwestycyjnego. Etymologia słowa sponsor jest również niezwykle ciekawa. Słownik języka angielskiego wymienia słowo sponsor w kontekście kilku znaczeń: bycie sponsorem oznacza bycie ojcem chrzestnym albo poręczycielem, albo wnioskodawcą lub instytucją finansującą.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

początek roku szkolnego 2016/17
Designed WP.
Spółki są deweloperami?

W projektach deweloperskich spółkami celowymi są spółki deweloperskie, przejmujące na siebie całokształt zadań związanych z realizowaniem projektu de-weloperskiego. Spółki te są zatem deweloperami i do...

Zamknij