Klauzula poufności.

Ogólny opis podmiotu realizującego przedsięwzięcie inwestycyjne wraz z opisem kadry zarządzającej. Informacje ekonomiczne, finansowe i prawne dotyczące podmiotu realizującego przedsięwzięcie inwestycyjne.

Analiza ekonomiczno-finansowa przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz prognozy finansowe. Analiza marketingowa przedsięwzięcia inwestycyjnego. Inne informacje związane z przedsięwzięciem inwestycyjnym istotne dla jego oceny, w tym analizę rynku danej klasy nieruchomości.

Banki, które otrzymały memorandum informacyjne mają prawo żądać dodatkowych informacji. Bank organizujący konsorcjum, czyli aranżer, ma obowiązek spowodować dostarczenie takich informacji innym bankom. Niezbędne mogą być też prezentacje projektu przez dewelopera bankowi – uczestnikowi konsorcjum. Bank – aranżer (bank wiodąc- dokonuje po oficjalnych i wiążących decyzjach banku alokacji pomiędzy bankami ich kwot udziału w konsorcjum. Bank w’iodący konsorcjum może w trakcie fazy organizacji konsorcjum udzielić deweloperowi finansowania pomostowego. Finansowanie te podlega spłacie z pierwszej transzy właściwego kredytu konsorcjalnego.

Bank wiodący przyjmuje na siebie wiele zobowiązań w ramach kredytu konsorcjal-nego. Najważniejsze z nich jest monitorowanie umowy kredytowej. Innym ważnym obowiązkiem jest zarządzanie strumieniami pizepływów finansowych w konsorcjum:

– kalkulacje kwot należnych od poszczególnych stron,

– administrowanie wypłatami i spłatami,

– wyznaczanie oprocentowania w danym okresie odsetkowym,

-nadzór nad przepływem informacji w ramach konsorcjum (sprawozdania finansowe, wiążące umowy, certyfikaty, pozwolenia).

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Metody analityczne stosowane przez bank

Analizując wniosek kredytowy oraz załączoną dokumentację kredytową, bank komercyjny lub hipoteczny powinien brać pod uwagę różnorodne czynniki. Bardzo ułatwia negocjacje z podmiotem realizującym projekt fakt...

Zamknij