Motywowanie w publicznej służbie zdrowia

Motywowanie w każdym podmiocie gospodarczym stanowi bardzo ważny element zarządzania, wpływający na realizację zarówno celów bieżących, jak i strategicznych. W służbie zdrowia problem trzeba rozpatrywać zarówno w ramach zakładu opieki zdrowotnej (między pracownikami na tych samych i różnych stanowiskach), między różnymi zakładami, zwłaszcza na lokalnym rynku pracy, a także w stosunku do innych dziedzin gospodarki (wynagrodzenia przeciętne oraz na stanowiskach o podobnym poziomie kwalifikacji). W przypadku motywacji materialnej ważnym ogranicznikiem są zawsze możliwości finansowe danej jednostki.

Motywowanie w służbie zdrowia należałoby rozpatrywać w trzech płaszczyznach: o z punktu widzenia konkretnego lekarza i pielęgniarki w celu lepszego ich angażowania w leczenie pacjentów,

z punktu widzenia personelu medycznego, jako całości, czyli kapitału ludzkiego w celu jego rozwoju oraz 0 roli służby zdrowia (jej wkładu) w jakościowym wzroście kapitału ludzkiego w skali kraju.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Wynagradzania i powiązania pracy z płacą

Trzeba też brać pod uwagę, że wielu pracowników, zwłaszcza pielęgniarek, jest już zmęczonych ciągłym protestowaniem, które nie przyniosło rezultatów w postaci dodatkowych środków. Z tym...

Zamknij