Niestosowanie ocen pracowniczych

utrzymywania niemotywacyjnego charakteru premiowania przez wypłacanie premii wszystkim pracownikom niezależnie od wyników ekonomiczno-finan-sowych ZOZ i wielkości funduszu premiowego

niestosowania ocen pracowniczych, które mogłyby wspierać zróżnicowanie premii lub wynagrodzeń zasadniczych (system ocen wprowadzono tylko w dwóch badanych szpitalach, przy czym w jednym powiązano z nimi przeszeregowania)

zbyt późnych decyzji o likwidacji „13-tek” oraz dotyczących zasad wypłacania podwyżek z tytułu ustawy „203 złote”, co obciążyło wiele placówek dodatkowymi kosztami (m.in. odsetki) oraz wpłynęło niekorzystnie na atmosferę w ZOZ.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Korzyści pozapłacowe

Zaskakujące jest, iż w tak nikłym stopniu wykorzystuje się partycypację finansową jako formę dochodów odroczonych. Podczas gdy budowanie integracji jest jednym z istotnych celów polityki...

Zamknij