Prawo oferenta do zaznajomienia się z obiektywnymi kryteriami

Przykładowo niektóre z ogłoszeń nie podają wartości zamówienia, a około 30% zaproszeń do składania ofert nie określa kryterium, według którego organ zamawiający ma zamiar przyznawać zamówienie. Prawo oferenta do zaznajomienia się z obiektywnymi kryteriami, na podstawie których dojdzie do wyboru oferty, jest jedną z zasad prawa zamówień publicznych.

Komisja Wspólnot Europejskich w Zielonej Księdze z 1996 r. stwierdziła, iż niektóre detale określane we wzorcowych ogłoszeniach nie są uwzględniane przez podmioty zamawiające przy formułowaniu informacji o wszczęciu postępowania. Tymczasem zasada przejrzystości wymaga, aby ogłoszenia były pełne, albowiem podanie informacji w niewłaściwy sposób uniemożliwia skuteczną konkurencję. Ponadto Komisja ustaliła, iż obowiązek publikowania wstępnych ogłoszeń jest w zasadzie ignorowany we wszystkich państwach członkowskich. Tymczasem może on umożliwić firmom wcześniejsze poznanie wymagań i podjęcie stosownych działań organizacyjnych.

Trybunał Sprawiedliwości wielokrotnie orzekał o naruszeniu prawa wspólnotowego właśnie poprzez niedotrzymanie przez zamawiających obowiązku prawidłowej publikacji ogłoszenia wszczynającego postępowanie w przedmiocie udzielenia zamówienia. Przykładowo w orzeczeniu C-359/93 Trybunał orzekł, że zostało naruszone prawo wspólnotowe poprzez brak pewnych informacji w ogłoszeniu o przetargu. Organ zamawiający nie umieścił w nim danych dotyczących osoby upoważnionej do obecności podczas otwarcia ofert, nie podał też daty ani miejsca otwarcia ofert.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Realizacja obowiązku publikacji ogłoszeń na wspólnotowym rynku zamówień publicznych

Rozpatrując działania organów zamawiających lub samych państw członkowskich niezgodne ze wspólnotowym prawem zamówień publicznych wielokrotnie daje się zauważyć znaczne ograniczanie możliwości przystąpienia do przetargu, a...

Zamknij