„Project finance” szansą dla firm budowlanych w Polsce

Pozyskane w drodze emisji środki finansowe są następnie pożyczane dalej przedsiębiorstwom

– założycielom spółki celowej i inicjatorom całej operacji.

W Polsce formuła „project finance” może być też szansą dla firm budowlanych, które muszą przejmować projekty, w przypadku gdy firmy te były wykonawcami prac budowlanych. Teraz po przejęciu projekty te mogą być dokończone w formule spółek celowych.

W polskich warunkach, z punktu widzenia banków komercyjnych, finansowanie na zasadach „project finance” majeszcze jedną dodatkową zaletę. Zaleta ta wiąże się z typową dla „project finance” instytucją spółki celowej. Dla banków w Polsce egzekwowanie w polskich warunkach roszczeń z hipoteki nie jest łatwe. Wymagana jest tu skomplikowana, czasochłonna i obfitująca w rozliczne pułapki droga egzekucji komorniczej. Egzekucja ta odbywa się za pośrednictwem komornika z wykorzystaniem przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Tę ścieżkę dochodzenia roszczeń skrócić może przyjęcie przez bank przy udzielaniu kredytu jako jednego z zabezpieczeń prawnych zastawu na udziałach w spółce celowej. Wtedy możliwe staje się zastosowanie przepisów ustawy o zastawie rejestrowym z 1997 roku. Bank może tutaj wykonać dyspozycje z artykułu 22 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów w drodze oświadczenia woli i przejąć na własność udziały.51* Artykuł 22 mówi o możliwość zaspokojeniu zastawnika (aby rozwikłać żargon prawniczy, przypominamy, że chodzi o tu o podmiot, na rzecz którego zastawiono udziały, czyli w tym przypadku ban- przez przejęcie przez niego na własność przedmiotu zastawu rejestrowego.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Transakcje leasingu zwrotnego nieruchomości

Transakcje leasingu zwrotnego nieruchomości są coraz bardziej popularne w rozwiniętych gospodarkach rynkowych. British Telecom w 2001 roku sprzedał portfele nieruchomości o wartości 2 min funtów...

Zamknij