Przygotowanie dwuminutowej autoreklamy

Proszę wszystkich uczestników, by w ciągu dwóch minut przedstawili swe biografie zawodowe według niżej podanego planu:

– informacje o sobie,

– informacje o swoim wykształceniu,

– informacje o swoim doświadczeniu zawodowym,

– informacje o swoich celach.

Ograniczenie czasu wypowiedzi do dwóch minut tłumaczy się tym, że większość ludzi ma trudności, by dłużej niż dwie-trzy minuty słuchać w sku-pieniu wypowiedzi innej osoby, i że umiejętność zwięzłej autoprezentacji przydaje się podczas rozmów wszelkiego rodzaju. Czasem zaczynam zajęcia od wygłoszenia własnej dwuminutowej autoreklamy, by zademonstrować, jak wiele informacji może się zmieścić w tak krótkim czasie. Jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo, że biografia zawodowa konsultanta onieśmieli uczestników, należy rozpocząć od prezentacji uczestników. Robię sobie notatki i pytam wszystkich obecnych, jak odebrali daną wypowiedź i czy dostarczyła im ona wystarczających informacji o mówcy. Uczestnicy powinni zrozumieć, że liczy się każda opinia, ponieważ osoba wygłaszająca prezentację musi przywiązywać wagę do każdego sygnału zwrotnego.

Nie chodzi o to, jak oceniam daną prezentację jako „ekspertka”, ważny jest każdy sygnał zwrotny. Osoby zajmujące kierownicze stanowiska w przedsiębiorstwie tak samo różnią się między sobą jak członkowie grupy szkoleniowej i dlatego każda opinia jest ciekawa i pożyteczna. Z reguły na początku uczestnicy oceniają pierwszą prezentację łagodnie i uznają, że jest niezła. Na zakończenie przedstawiam własne uwagi na podstawie notatek. Po wymienieniu pozytywnych aspektów wypowiedzi analizuję zdanie po zdaniu – z uwzględnieniem gestykulacji i mimiki – i sprawdzam, czy mówiący:

– uzasadnił kolejność poszczególnych etapów w swej edukacji lub pracy zawodowej,

– 8 przedstawił nie tylko swe kompetencje, ale także swoją umiejętność rozwiązywania problemów, ukazał, jakie zagadnienia były dla niego ważne lub interesujące podczas nauki albo pracy zawodowej,

– nadał prezentacji swych doświadczeń zawodowych dobrą strukturę,

– wspomniał o wszystkich swoich istotnych umiejętnościach,

– poprzez formę prezentacji i argumentację ukazał swą osobowość, zaznajomił słuchaczy ze swym sposobem pracy i zainteresowaniami,

– wywarł pozytywne wrażenie na słuchaczach dzięki odpowiedniej gestykulacji i mimice.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Jak znalazł pan swą obecną pracę?

Z dydaktycznego punktu widzenia dobrym początkiem zajęć poświęconych strategiom szukania pracy jest zadanie wszystkim uczestnikom pytania, w jaki sposób zatrudnili się u swego ostatniego pracodawcy....

Zamknij