Rachunek pokrycia obsługi zadłużenia

Innym specyficznym rachunkiem bankowym występującym w formule „project fmance”jest tzw. rachunek pokrycia obsługi zadłużenia (DSCR). Powinny być na nim deponowane środki na obsługę kredytu bankowego w ciągu najbliższych nadchodzących płatności. Środki na tym rachunku pochodzą od sponsorów projektu oraz z przychodów operacyjnych generowanych przez projekt, mogą być wypłacane z kredytów. Gromadzone są one w' ciągu okresu karencji w spłacie kapitału. Środki zgromadzone na tym rachunku są oprocentowane. Środki zgromadzone na omawianym rachunku są wykorzystywane na spłatę zadłużenia w okresie trudności finansowych. Obniżenie dopuszczalnego salda środków na rachunku obsługi zadłużenia wskutek użycia ich na spłatę kredytu wymaga uzupełnienia pod rygorem wypowiedzenia umowy kredytowej, żądanie uzupełnienia środków jest skierowane do sponsorów projektu lub do udziałowców/akcjonariuszy spółki celowej, sponsorów projektu. Funkcjonowanie rachunku obsługi zadłużenia bywa więc utożsamiane z ograniczonym regresem do sponsorów projektu.4,1

Zabezpieczenia na majątku sponsorów (osób trzecic- – kaucje i blokady środków

W projektach deweloperskich najbardziej typowym zabezpieczeniem na majątku osób trzecich może być kaucja lub blokada środków. Rzadziej występują inne zabezpieczenia: hipoteka na majątku, zastaw na ruchomościach, np. na posiadanych przez sponsora papierach wartościowych.

Forma regresu w postaci kaucji i blokady środków czy też zabezpieczenia jest najczęściej stosowana w relacjach z bankami kredytującymi w momencie, kiedy projekt realizowany przez spółkę celową korzysta z zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Takim źródłem finansowania jest kredyt bankowy.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

http://www.swiat-kobiet.pl/zatokowe-bole-glowy-jak-sobie-z-nimi-radzic/
Designed WP.
Publiczne sektory zamówień publicznych cz. II

Wcześniej w swojej rezolucji z 1985 r. Parlament Europejski uznając konieczność uregulowania kwestii dotyczących działań podmiotów sektorów użyteczności publicznej w zakresie zamówień wezwał Komisję i...

Zamknij