Rok funkcjonowania inwestycji

Pierwsze dwie formuły stóp zwrotu uwzględniają wybrany rok funkcjonowania inwestycji, natomiast ostatnia stopa RP obliczana jest na podstawie zysku, będącego średnią arytmetyczną z poszczególnych lat funkcjonowania przedsięwzięcia.

Proste stopy zwrotu zbudowane są na podstawie jednego z elementarnych wskaźników analizy ekonomicznej przedsiębiorstw, tj. relacji zysk/kapitał. Są one bardzo pomocnym narzędziem, gdyż pozwalają na szybkie oszacowanie atrakcyjności analizowanego projektu. Zaletą opisywanej metody jest jasna prezentacja zyskowności zainwestowanego kapitału. Wadą jej jest z kolei nieuzasadniona preferencja małych, wysoko rentownych inwestycji.

Podsumujmy na koniec mocne i słabe strony prostych ocen opłacalności projektów inwestycyjnych.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Rozmowy z towarzystwami venture capital

W projektach deweloperskich istotne jest też pozyskanie inwestorów kapitałowych do spółki celowej. Podczas rozmów z tymi towarzystwami obowiązują te same zasady co podczas rozmów z...

Zamknij