Strategia 1 – budowanie sieci kontaktów

Podczas szkolenia trzeba stale wyjaśniać uczestnikom, że uruchamianie prywatnej sieci kontaktów nie oznacza pytania zarządzających daną firmą o wolne miejsca pracy . Chodzi o to, by za pomocą systematycznych kontaktów i pytań zadawanych wielu osobom zwiększyć prawdopodobieństwo zaistnienia sytuacji, w której ktoś usłyszy coś, co może być dla nas pożyteczne. Chodzi o to, by zdobyć wielu propagatorów naszych interesów, którzy będą pamiętali o nas i w odpowiedniej chwili powiadomią nas o zaistniałych możliwościach. Doświadczenie uczy, że uczestnicy mają początkowo trudności ze stosowaniem opisanej „strategii pretekstu”. Warto więc przećwiczyć na szkoleniu prowadzenie rozmów telefonicznych lub spotkań kontaktowych. Wyjątkowo dobre rezultaty osiągniemy, rezygnując z odgrywania ról, a w zamian prosząc słuchaczy o zatelefonowanie do osób, z którymi naprawdę chcieliby nawiązać kontakt. Pozostałe osoby przysłuchują się rozmowom prowadzonym przez kolegów.

Następnie zaznajamiamy uczestników z metodą aktywizacji sieci kontaktów i rozdajemy im arkusze robocze, które po zakończeniu szkolenia przydadzą im się do systematycznej budowy własnej sieci kontaktów.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

wagi niekalkulacyjne
Designed WP.
Wynagrodzenia jako instrument kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstw

W realiach gospodarki rynkowej w skali przedsiębiorstw wciąż nieuchronnie rozgrywa się walka o dostęp do zasobów, strefy wpływów, pozycję oraz przywileje. W walce tej wynagrodzenia...

Zamknij