„Tajny szyfr” dyrektorów ds. personalnych

Dyskusja tocząca się na łamach prasy wywołuje u wielu osób obawy, że niektóre sformułowania w świadectwie pracy automatycznie zniechęcą do nich przyszłego pracodawcę. W tym momencie szkolenia zawsze próbuję więc zdemistyfikować „szyfry” dyrektorów ds. personalnych, podkreślając, że oni również stosują rozmaite kryteria oceny i zwracają uwagę na odmienne sprawy. Dobrze też jest powiedzieć słuchaczom, że i tak nie zmienią posiadanych dokumentów, mogą natomiast uzupełnić wymowę nie najlepszych świadectw pracy odpowiednimi referencjami. Na zakończenie wyjaśniam zasady doboru, liczbę i układ świadectw lub ocen pracy, świadectw szkolnych, dokumentacji nauki zawodu, dyplomów szkół wyższych oraz certyfikatów z kursów dokształcających.

Referencje. Najpierw wyjaśniam słuchaczom funkcję referencji i sposób ich uzyskania, a także – w zależności od czasu, jakim dysponuję – wspólnie opracowujemy dla jednego z uczestników pomocniczy formularz dla wystawcy referencji albo też wszyscy przygotowują takie formularze dla siebie, a później analizujemy je publicznie i wprowadzamy poprawki .

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Rozpoczęcie pracy nad projektem

Pracę nad projektem rozpoczyna się od działań, których celem jest spo-pularyzowanie w przedsiębiorstwie - przy aktywnym poparciu kierownictwa - ośrodka outplacementu. Rozpoczęcie działalności ośrodka można...

Zamknij