Uchwała Komisji Nadzoru Bankowego

Kontrowersyjne są też w uchwale poświęconej rezeiwom celowym zapisy dotyczące zabezpieczeń prawnych. Wśród zabezpieczeń prawnych pomniejszających podstawę do tworzenia rezerw celowych brakuje uwzględnienia cesji wierzytelności, nawet z wieloletnich umów najmu zawartych na czas określony z wiarygodnymi podmiotami oraz uwzględnienia gwarancji ubezpieczeniowych oraz deklaracji sponsorów projektu doprowadzenia projektu do końca lub uzupełniania jego budżetu tzw. „cost overun guarantee” oraz innych pisemnych deklaracji wsparcia projektu, nawet jeśli ich wykonanie podlega sankcji z artykułu 777 k.p.c.

W omawianej uchwale Komisji Nadzoru Bankowego, dotyczącej rezerw celowych w bankach, nie ma sygnału, że w przypadku znacznej wartości bankowo- -hipotecznej nieruchomości drugi wpis hipoteczny także upoważnia bank do pomniejszania podstawy do tworzenia rezerw' celowych.

Kredytobiorcy i sponsorzy projektu powinni być świadomi istnienia wspomnianych ograniczeń działalności banków, związanych z rezerwami celowymi. Dlatego też spółki celowe powinny mieć kapitały własne na odpowiednim poziomie. To oszczędza bankom wiele kłopotów z organami kontrolującymi. Powinna też być odpowiednia proporcja pomiędzy kapitałem zakładowym a kapitałem zapasowym. Bank może też zażądać zobowiązania ze strony sponsorów dokapitalizowania spółki celowej, jeżeli pojawi się problem ujemnych kapitałów spółki celowej. Niewykluczone są też inne formy regresu, zwłaszcza jeżeli projekt nie ma zagwarantowanych preychodów.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej sponsorów

Inne, dodatkowe zabezpieczenia nie związane z realizowanym projektem oznaczają dodatkowy regres do sponsorów projektu. W sytuacji opisanej powyżej ciężar analizy prowadzonej przez bank dotyczy zarówno...

Zamknij