Unormowania zawarte w Porozumieniu w sprawie Zamówień Rządowych

Zamawiający rozpoczął rozmowy z różnymi oferentami celem porównania ofert. Po dokonaniu wyboru ofert zamawiający prowadził następnie negocjacje z ESG, które zaowocowały podpisaniem kontraktu. W tej sytuacji zamawiający naruszył zasadę równego traktowania, albowiem w drodze tych negocjacji zmienione zostały warunki oferty tylko jednego z oferentów. Tymczasem równe traktowanie wszystkich uczestników jest podstawą wszystkich postępowań w sprawie udzielenia zamówienia. W opinii Trybunału zasada równości w ramach procedur objętych dyrektywami wspólnotowymi funkcjonuje niezależnie od istnienia elementu zagranicznego – dlatego też reguła ta jest pełniejsza w wypadku zamówień należących do zakresu przedmiotowego dyrektyw, niż w przypadku zamówień poddanych rygorom postanowień traktatowych.

W innym ze swoich orzeczeń ARG Gewasserschutz and Bun- desministerium fur Land und Forstwirtchaft Trybunał Sprawiedliwości odniósł się wprost do zakresu zasady równego traktowania wyrażonej w dyrektywie 92/5 W odpowiedzi na zadane pytanie stwierdził, że sam fakt zezwolenia przez organ zamawiający na udział w przetargu oferentowi, który otrzymuje jakiekolwiek dotacje lub innego rodzaju pomoc (niezależnie od tego skąd ona pochodzi – od organu zamawiającego lub od innych podmiotów), nie stanowi naruszenia przepisów prawa wspólnotowego, nawet jeśli otrzymywana pomoc umożliwia oferentowi złożenie oferty zawierającej bardziej korzystne warunki cenowe.

Unormowania zawarte w Porozumieniu w sprawie Zamówień Rządowych

Drugi paragraf preambuły do Porozumienia w sprawie Zamówień Rządowych z 1994 r. (GPA) stanowi, iż jednym z jego celów jest zapobieganie dyskryminacji zagranicznych przedsiębiorców i oferowanych przez nich produktów czy usług w stosunku do podmiotów krajowych, jak również niwelowanie różnic w traktowaniu oferentów i ich towaróww pochodzących z poszczególnych państw-stron sygnatariuszy Porozumienia. Chodzi tutaj więc o zapobieżenie uprzywilejowanego traktowania zarówno podmiotów krajowych w stosunku do podmiotów zagranicznych, jak i podmiotów zagranicznych pochodzących z danego kraju w stosunku do podmiotów pochodzących z innego państwa-strony Porozumienia.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Inwestycje w nieruchomości

Obiektami komercyjnymi są nieruchomości biurowe, handlowe, magazynowe, hotele, centra logistyczne, obiekty kultury, takie jak kina i obiekty kultury fizycznej - parki wodne, kręgielnie.Inwestycje w nieruchomości...

Zamknij