Zarabianie na projekcie a nie przy projekcie

Powróćmy jeszcze do zasad doboru uczestników projektu. Dobór stron do realizacji projektu inwestycyjnego powinien być związany z takimi kryteriami, jak bieżąca

i przyszła kondycja finansowa, doświadczenie, potencjał finansowy i szybkość podejmowania decyzji. W przypadku wykonawców, dostawców i firm zarządzających dobór stron do projektu może odbywać się w trybie przetargowym. W doborze stron do realizacji projektu znaczenie ma też kwestia formy, wielkości i czasu transferów zysków z projektu, co jest pochodną przyjętych zasad rozliczeń. Dla dostarczycieli zewnętrznych źródeł finansowania niedopuszczalna sytuacja występuje wtedy, gdy następuje przyspieszony transfer zysków do projektu, szczególnie w sytuacji, gdy projekt nie osiągnął jeszcze pełnej zdolności do generowania przychodów. Chodzi bowiem o to, aby zarabiać na projekcie a nie przy projekcie.

Przy wyborze partnerów, rozumianym jako sposób zarządzania ryzykiem liczą się trzy kwestie: posiadanie przez spółkę celową mechanizmów wyboru (np. przetargi z odpowiednimi regulaminami), w tym metod weryfikacji wiarygodności kontrahentów, posiadanie doświadczonej kadry zdolnej do przeprowadzenia wyboru kontrahentów według ustalonych procedur i poprawne formułowanie stosownych umów. W polskim prawie przetarg jest uregulowany w dwóch aktach prawnych: w art. 70 kodeksu cywilnego i w ustawie z dnia 101994 o zamówieniach publicznych. Szczególnie często przetarg organizowany jest przy wyborze wykonawcy prac budowlanych lub dostawców wyposażenia nieruchomości. Organizujący przetarg występuje do potencjalnych partnerów w realizacji przedsięwzięcia z inicjatywą do zawarcia stosownej umowy. Zaproszenie to powinno precyzować treść przyszłej umowy, a także tryb postępowaniu przy jej zawieraniu, czyli tzw. tryb przetargowy. Tryb ten jest niezmienny.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Podmioty zaangażowane w realizację projektu powiązane są ze sobą umowami i deklaracjami

Wielość stron to dodatkowe ryzyko związane z koniecznością ułożenia sobie współppracy. Wśród sponsorów projektu inwestorzy finansowi, tj. towarzystwa „venture capital”, zasługują na omówienie, jako szczególny...

Zamknij