Typowe warunki, które muszą być spełnione przez kredytobiorcę

Niestety, z punktu widzenia sponsorów projektu i spółki celowej, doprowadzenie projektu do końca i zrealizowanie jakichkolwiek koreyści związanych z jego realizacją wymaga podzielenia się zyskiem z kimś, kto będzie wiarygodny dla sektora finansowego (banki, towarzystwa „venture capital”). Trochę to jak w życiu, które wspiera młodych, mądrych, przystojnych i bogatych.

W projektach deweloperskich słaba lokalizacja przekreśla szanse na sfinansowanie projektu. W trakcie negocjacji z bankiem, warto go także na bieżąco informować o realizacji harmonogramu projektu. O problemach w realizacji projektu w różnych jego fazach bank nie może dowiadywać się od stron trzecich, np. z gazet.

Zwieńczeniem rozmów z bankiem lub bankami jest podpisanie umowy kredytowej. Dalej rozpoczyna się okres monitorowania wykonania umowy kredytowej. Spółka celowa powinna tu przestrzegać terminarza spłat przewidzianego w takiej umowie oraz spełniać inne warunki, które wynikają m.in. z klauzul ochronnych

i finansowych. Typowymi warunkami, które muszą być spełnione przez kredytobiorcę, są tzw. warunki wypłaty pierwszej transzy kredytu, tzn.:

– wpłacenie przez kredytobiorcę-spółkę celową depozytu gwarancyjnego na rachunek obsługi zadłużenia

– przedstawienie wymagalnych zgód i pozwoleń m.in. pozwolenia na budowę lub pozwolenia na użytkowanie, zgód rady nadzorczej i ewentualnie zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy spółki celowej na zaciągnięcie kredytu

– złożeniu do sądu wniosku o ustanowienie hipoteki na finansowanej nieruchomości oraz ustanowione zostaną pozostałe zabezpieczenia prawne spłaty kredytu

– przedstawienie bankowi aktualnych umów najmu co najmniej 25% powierzchni biurowej

– kredytobiorca (spółka celow- dostarczy pisemne oświadczenie swojego zarządu oraz zewnętrznej firmy inżynierskiej potwierdzające zasadność, fakt i kwotę poniesionych dotąd nakładów na realizację projektu

– zostanie zarejestrowane podniesienie kapitału kredytobiorcy (spółki celowe- do ustalonej z bankiem kwoty i zgromadzone inne źródła finansowania.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Tajemnica długowieczności banków

Skłonność pracowników instytucji finansowych do akceptowania transakcji niekonwencjonalnych jest zatem niewielka. Może w tym konserwatyzmie tkwi tajemnica długowieczności banków? Do końca nie wiadomo.Dalsze działania dewelopera...

Zamknij