Umowa o zarządzanie projektem

W projektach inwestycyjnych typową tendencjąjest ograniczanie zatrudnienia. Spółki celowe powołane do realizacji projektów inwestycyjnych starają się zatrudniać zatem do zarządzania projektami inwestycyjnymi wyspecjalizowane firmy z odpowiednimi referencjami. Firmy takie mogą jednocześnie zarządzać kilkoma projektami, często firmy także są dobierane w przetargach. W projektach deweloperskich termin zarządzanie projektem może dotyczyć zarówno zarządzania fazą realizacji, jak i fazą eksploatacji. Celem zarządzania nieruchomością jest maksymalizacja dochodów z nieruchomości tak, aby był możliwy stały wzrost wartości rynkowej nieruchomości. Realizacja tych zadań przez firmy zarządzające nieruchomością odbywa się poprzez:

– zapewnienie stałego rozwoju i modernizacji obiektu

– stymulowanie popytu na powierzchnię w obiekcie

– utrzymywanie przewagi nad obiektami konkurencyjnymi

– dbałość o optymalne warunki współpracy z kontrahentami

– zabieganie o komfort i zadowolenie użytkowników, gdyż to umacnia reputację obiektu

– State zwiększanie atrakcyjności nieruchomości na konkurencyjnym rynków, monitorowanie trendów i tendencji rynkowych oraz wprowadzanie innowacji

– utrzymywanie pełnej funkcjonalności obiektu w warunkach stałego rozwoju technologii

– prowadzenie kampanii marketingowych.Ms

– za powierzenie zarządzania projektem w fazie eksploatacji wyspecjalizowanej firmie jest konieczność płacenia takiej firmie wynagrodzeń na odpowiednim poziomie. Najpierw oczywiście trzeba przeprowadzić wybór takich firm zarządzających.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Jak korzystnie zawrzeć umowę?

dania się woli sądu co do sposobu wykonania zobowiązania lub podjęcia decyzji o rozwiązaniu danego stosunku prawnego, jakim jest umowa. Nakłada ona na strony obowiązek...

Zamknij