Dla banku ważny jest doświadczony zarządca obiektu

Dla banku ważny jest doświadczony zarządca obiektu, który gwarantuje zadowolenie najemców i ich chęć przedłużenia umowy najmu. Czy zarządzał już podobnymi projektami? W jakich fazach? Należy pamiętać, że ryzyko najmu/sprzedaży zależy od popytu na danym terenie i jakości potencjalnych najemców. Bardzo istotną rzeczą jest więc dokładna analiza finansowa najemców a w szczególności tych , którzy zajmują większe powierzchnie. W umowach najmu należy zwrócić uwagę na czas najmu i cenę oraz ewentualne części składowe tej ceny. Wszystkie umowy wstępne zawarte na początku powinny być sfinalizowane do czasu zakończenia budowy. Powinny być umowami co najmniej 5-letnimi, zawartymi na czas określony z zabezpieczeniem płatności czynszu w formie kaucji, gwarancji bankowych i polis ubezpieczeniowych.

Czy przychody z tytułu zawartych umów najmu gwarantują płynność projektu

– stosowny poziom dochodów netto z nieruchomości (NOI)? Czy w sytuacji braku takich przychodów akcjonariusze/udziałowcy spółki celowej realizującej projekt są w stanie przejąć na siebie ryzyko projektu – uzupełnienie budżetu projektu, gwarancje bankowe, poręczenia? Należy pamiętać, że brak zagwarantowania płynności projektu zawartymi umowami najmu i odmowa akcjonariuszy/udziałowców wspierania projektu poprzez podwyższanie kapitału, dopłaty, pożyczki lub gwarancje bankowe stawia pod znakiem zapytania finansowanie danego projektu przez bank. Mamy bowiem wtedy to czynienia z ewidentnym nierównomiernym rozłożeniem ryzyka.

Kim jest generalny wykonawca? Jakie ma referencje ze zbliżonych projektów? Należy pamiętać, że umowa z generalnym wykonawcą powinna zawierać (poza gwarancją dobrego i terminowego wykonawstw- konkretną stałą cenę do zapłaty za wykonanie prac.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Czy autor zrozumiale opisał swoje zadania zawodowe?

- Czy wyraźnie widać sukcesy, które odniósł podczas realizacji zadań zawodowych, czy też autor wyliczył jedynie zakres swych obowiązków?- Czy czytelnik dostrzega logiczne związki między...

Zamknij