Etap kwalifikacji oferentów

Zamawiający jest oczywiście obowiązany określić w ogłoszeniu do składania ofert lub w zaproszeniu dokumenty, do których przedstawienia są zobowiązani uczestnicy postępowania.

Zgodnie z orzeczeniem C-31 /87 Beentjes zdaniem Trybunału Sprawiedliwości dopuszczalnym kryterium w ramach oceny potencjału technicznego i naukowego oferenta może być doświadczenie w wykonywaniu prac podobnych do będących przedmiotem zamówienia.

Dosyć zasadnicze zmiany, jeżeli chodzi o etap kwalifikacji oferentów, przewiduje nowy projekt dotyczący sektora klasycznego i opracowany przez Komisję Wspólnot Europejskich. Proponuje ona wzmocnienie instrumentów zwalczających przestępczość zorganizowaną, korupcję i zjawisko defraudacji poprzez wprowadzenie obowiązku wykluczenia z postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia oferentów, którzy zostali uznani za winnych (prawomocnym wyrokiem) udziału w przestępczości zorganizowanej, korupcji lub defraudacji na szkodę interesów finansowych Wspólnoty. Drugą ważną zmianą byłoby wprowadzenie obowiązku stosowania obiektywnych kryteriów kwalifikacji, ogłaszanych uprzednio, również w procedurze ograniczonej i negocjacyjnej, tak by nie ograniczać liczby kandydatów zaproszonych do uczestnictwa w przetargu.

Ponadto zgodnie z art. 26 projektu zamawiający może żądać od oferenta przedstawienia podwykonawców, którzy mieliby uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. Obecnie zamawiający może żądać informacji, w jakiej części zamówienie będzie wykonane przy pomocy podwykonawców.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Elementy dokumentacji projektu inwestycyjnego

Jeżeli uważnie czytaliście Państwo poprzedni rozdział pracy, z łatwością zwrócicie uwagę na znaczenie przygotowania odpowiedniej dokumentacji procesu inwestycyjnego. Ta dokumentacja to podsumowanie przeprowadzonych analizo różnorodnym...

Zamknij