Korzystanie z informacji fakultatywnych

Pozostaje otwartym pytanie, w jakim zakresie zamawiający przy procesie kwalifikacji oferentów mogą korzystać z innych informacji, których przedstawienie nie jest wymagane przez postanowienia dyrektyw. Wydaje się, że zamawiający mogą skorzystać z takich informacji odnośnie do ustalania potencjału technicznego jedynie wtedy, jeżeli powzięli je z innych źródeł lub jeżeli oferent dostarczył je dobrowolnie i z własnego wyboru Jeżeli chodzi o stwierdzenie, że dany przedsiębiorca spełnia „standardy” odnoszące się do wy-

maganej kondycji finansowej, to zamawiający ma uprawnienie do korzystania również i z takich innych dokumentów – firmy rozpoczynające działalność na danym rynku same mogą być zainteresowane w dostarczeniu zamawiającemu jeszcze innych dokumentów potwierdzających ich zdolność do realizacji zamówienia, nawet jeżeli dostarczenie takich dokumentów nie było wymagane.

Wydaje się jednak, że przy ewentualnym wykluczeniu przedsiębiorcy z kręgu podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego takie inne informacje, których przedstawienia nie wymagano na samym początku, jeżeli zostały powzięte z innych, niezależnych źródeł nie mogą stanowić podstawy wyłączenia oferenta. Za odmiennym poglądem przemawiałaby natomiast przykładowo konieczność zapewnienia skutecznego i prawidłowego wykonania zamówienia i uniknięcia ryzyka zmarnowania publicznych środków.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Prognoza sprzedaży

Pod terminem „prognoza sprzedaży” należy rozumieć szacowanie strumienia sprzedaży, czyli przychodów z projektu. Niektóre projekty deweloperskie charakteryzują się łatwością w oszacowaniu sprzedaży, która w projektach...

Zamknij