Koszty publikacji ponoszone są przez Wspólnoty Europejskie

Każde ogłoszenie publikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich powinno zawierać określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie odpowiedniej pozycji klasyfikacji Wspólnego słownika zamówień publicznych. Słownik ten funkcjonuje od 1993 r., a od 1996 r. jest zalecany przez Komisję Wspólnot Europejskich do stosowania w ogłoszeniach. Publikowanie informacji o przetargu przy użyciu systemu CPV zapewnia rzeczywistą konkurencję umożliwiając dostęp do wiadomości podawanych w sposób dla wszystkich zrozumiały.

Dla zachowania równych szans dla wszystkich potencjalnych uczestników, a zwłaszcza dla zagwarantowania równej pozycji przedsiębiorców pochodzących z innych państw członkowskich niż zamawiający, dyrektywy formułują zakaz publikacji ogłoszenia

o przetargu w dziennikach lub prasie krajowej przed datą wysłania tekstu ogłoszenia do Urzędu Publikacji Urzędowych Wspólnot Europejskich. Jednocześnie ogłoszenia drukowane w kraju nie mogą zawierać dodatkowych informacji, niż ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot.

Podobnych ograniczeń doznaje dopuszczalność działania za-mawiających polegającego na indywidualnym informowaniu wybranych przedsiębiorców o planowanym przetargu. W opinii pro-

fesor S. Arrowsmith takie postępowanie jest zgodne z normami prawa wspólnotowego, jeżeli tylko informacja wybranym podmiotom nie zostanie przekazana przed dniem jej wysiania do Urzędu Publikacji Urzędowych Wspólnot Europejskich i jeżeli nie zawiera ona dodatkowych informacji, a ponadto nie będzie tworzyć preferencyjnych warunków dla wybranych firm. Jak się wydaje, ten trzeci warunek będzie najbardziej trudny do udowodnienia – dwa wcześniejsze pokrywają się z przesłankami dopuszczalności publikacji ogłoszenia w prasie krajowej.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Elektryk Poznań
Designed WP.
Obowiązki wspólników zapisane w porozumieniu wspólników

Czy występują powiązania kapitałowe, personalne pomiędzy spółką celową, wykonawcami a najemcami? Czy w przypadku istnienia takich powiązań może to zagrozić realizacji projektu?Jaki jest poziom środków...

Zamknij