Kryteria finansowe wyboru konsultanta

Wśród kkryteriów kompetencyjnych największe znaczenie ma specjalizacja doradcy, jego udokumentowane kompetencje, marka i pozycja na rynku, doświadczenie personelu, lista byłych i aktualnych klientów oraz referencje. Doświadczenie konsultanta wynika właśnie z jego uczestnictwa w podobnych projektach w danej branży, najlepiej w projektach o zbliżonej skali. To pozwala na łatwiejsze przewidywanie określonych zachowań uczestników projektu i wielkości w projektach

finansowych, w różnych fazach realizacji projektu. Angażując konsultanta, należy pamiętać także o kwestiach etyki zawodowej, czyli zapewnieniu poufności informacji i braku konfliktu interesów, czyli niedoradzania w tym samym czasie konkurencji.

Wśród kryteriów finansowych wyboru konsultanta możemy wyróżnić cenę, jej rozłożenie w czasie i możliwość zapłacenia znacznej części wynagrodzenia konsultantowi po osiągnięciu określonej fazy realizacji projektu, na przykład po pozyskaniu finansowania z banków komercyjnych i towarzystw „venture capital” i zakończeniu projektu w sensie ekonomicznym. Może się to wiązać z zaangażowaniem konsultantów w negocjacje z poszczególnymi partnerami niezbędnymi do realizacji projektu i możliwością dokonywania przez nich poprawek w dokumentacji.

Konsultanci niekoniecznie muszą opracowywać całe „feasibility study”. Mogą oni opracowywać poszczególne analizy cząstkowe, o których była mowa przy okazji studium przedwstępnego, np. dotyczące nakładów inwestycyjnych.

Przy okazji opracowywania dokumentacji projektów inwestycyjnych w obszarze projektów deweloperskich pojawia się pytanie o optymalne wykorzystanie konsultantów zewnętrznych. Konsultanci zewnętrzni powinni uzupełniać wiedzę osób odpowiedzialnych za realizację projektów w danej firmie, służąc im wiedzą i doświadczeniem. Trawestując powiedzenie J. Pietrzaka, powinno dojść tu do spotkania „mężczyzny po przejściach i kobiety z przeszłością”. Nie chodzi tu o przeżycia małżeńskie, ale o wcześniejsze uczestnictwo w realizacji podobnych projektów, najlepiej we wszystkich fazach realizacji projektu inwestycyjnego.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Kwestia wiarygodności autorów dokumentacji

Kierownikiem zespołu powinien być ekspert z zakresu studiów wykonalności (ekonomista). Kierownik zespołu koordynuje i nadzoruje prace wykonywane przez poszczególnych członków zespołu projektowego na wszystkich etapach...

Zamknij