Płace zasadnicze

podziału funduszu premiowego na poszczególne jednostki organizacyjne, przyznawania premii zatrudnionym pracownikom . Z kolei S. Borkowska twierdzi, że w teorii i praktyce gospodarczej wykształciło się kilka elementarnych zasad premiowania:

premiowanie jest uzupełnieniem płacy zasadniczej, dobór zadań i stawki premiowe muszą być skonstruowane tak, aby prowadziły do deformacji proporcji płac zasadniczych,

płace zasadnicze, jako punkt odniesienia dla premii, muszą stanowić elastyczny system wynagrodzeń, wsparty sprawnym mechanizmem wzrostu płac,

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Nieokreślenia sposobów poprawy relacji płac

nierostrzygnięcia kwestii, czy wynagrodzenie powinno być uzależnione od zajmowanego stanowiska, czy od charakteru wykonywanych prac w sytuacji, gdy na różnych stanowiskach w hierarchii wykonywane są...

Zamknij