Program outplacementu grupowego4 – przygotowanie i organizacja

Ośrodek outplacementu oferuje również program outplacementu grupowego. Po poinformowaniu wszystkich pracowników o warunkach skorzystania z tej usługi opiekę nad organizacją zajęć mogą przejąć doradcy zewnętrzni. Nie wolno dopuścić do powstania wrażenia, że mają oni wpływ na warunki dostępu do form wsparcia oferowanych przez ośrodek, ponieważ mogłoby to osłabić ich wiarygodność w oczach potencjalnych kursantów. Doradcy nie mogą także być obciążani odpowiedzialnością za ewentualne ograniczanie czy kontrolowanie przez przedsiębiorstwo dostępu do ofert ośrodka.

O programie outplacementu grupowego można poinformować za pomocą intranetu, biuletynu rozprowadzanego wśród pracowników i wykładanego w łatwo dostępnych punktach (np. w bufecie, przy wejściach do przedsiębiorstwa) albo też listów elektronicznych adresowanych do wszystkich lub do wybranych pracowników. Należy ustalić zasady doboru grup oraz maksymalny czas, jaki może upłynąć między zgłoszeniem chęci udziału w programie a rozpoczęciem zajęć.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
W zależności od sytuacji uczestników

Zawsze doradzam włączenie do programu outplacementu grupowego spotkań konsultacyjnych po zakończeniu szkolenia. W zależności od sytuacji uczestników lub przedsiębiorstwa spotkania mogą się odbywać co dwa...

Zamknij