Świadectwa pracy

Sposób omawiania na szkoleniu świadectw pracy zależy od zadań zleconych doradcy przez zatrudniające go przedsiębiorstwo. Jeżeli mamy zachęcać słuchaczy do samodzielnego przygotowania propozycji świadectw pracy, zaznajamiamy ich z podstawowymi zasadami konstrukcji tych dokumentów. Na ogól zaleca się powściągliwość w ocenie przyniesionych świadectw. Stosunki między działem personalnym a konsultantem mogą ulec ochłodzeniu, jeżeli ten ostatni zaproponuje odmienne wersje pewnych występujących w dokumentach sformułowań, a słuchacze wrócą do przedsiębiorstwa z prośbą, by wystawić im nowe świadectwa z odpowiednimi zmianami.

Przedsiębiorstwa bardzo często wymagają od pracowników , by sami napisali swoje świadectwa pracy. Takie życzenie spotyka się nierzadko z za-skoczeniem, lękiem lub oburzeniem zainteresowanych. Zwracam im jednak uwagę, że z czysto pragmatycznych powodów powinni spełnić żądanie firmy i dostarczyć przełożonemu konspekt świadectwa pracy oraz dyskietkę wraz z uwagą, że chodzi tu tylko o ułatwienie mu zadania. Z doświadczenia wiem, że klienci, postępując w ten sposób, otrzymują potrzebne dokumenty o wiele szybciej niż inni. Zwolnieni pracownicy często muszą długo czekać na ich uzyskanie, więc opisana metoda pomaga uczestnikom szkolenia w szybszym skompletowaniu wymaganych zaświadczeń.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Relacje między doradcami wewnętrznymi a zewnętrznymi

Ustalenie jasnego podziału zadań ośrodka outplacementu między pracowników przedsiębiorstwa a specjalistów z zewnątrz jest niezwykle ważne dla dobrych stosunków między działem personalnym a doradcami zewnętrznymi,...

Zamknij