Transzowanie kredytów

Po drugie, jeżeli projekt nie zawiera zbyt dużego ryzyka krytycznego, bank może wybrać twardą strategię dalszych negocjacji, ale nie odrzuci na samym początku aplikacji kredytowej. Bank będzie w takiej sytuacji stosować kombinację różnych rozwiązań. Może dążyć podczas- dalszych negocjacji do uzyskania znacznej skali regresu do sponsorów projektu poprzez umowy i deklaracje, o których była mowa wcześniej (np. poręczenia, gwarancje bankowe, wiążąca umowa wsparcia projektu), podwyższenia ich wkładu własnego w realizację przedsięwzięcia i wniesienia tego wkładu przed pierwszą wypłatą kredytu, znaczna skala kontroli projektu przez bank poprzez klauzule ochronne i finansowe w umowie kredytowej, rozbudowane warunki wypłaty pierwszej transzy kredytu oraz zapisane w umowie kredytowej prawo inspekcji przez zewnętrznych inżynierów pracujących na zlecenie banku i pilnujących prawidłowości procesu budowy. Odpowiednio wyższa będzie też cena kredytu (marże i prowizje).

Często stosowanym przez bank rozwiązaniem jest wspomniane transzowanie kredytów (wypłata całości kwoty kolejnymi partiam- zależnie od dokonanego uwiarygodnienia przychodów, np. w sytuacji podpisania umowy przedwstępnej zapewniającej określony poziom dochodu netto z nieruchomości bank uruchamia kolejne transze kredytu.

Standardowymi zabezpieczeniami prawnymi stosowanymi przez banki w przypadku kredytowania spółek celowych są:

– hipoteka kaucyjna lub umowna na nieruchomości,

– zastaw na udziałach w spółce celowej posiadanych przez sponsorów,

– cesja wierzytelności z umów najmu wraz z zabezpieczeniami płatności czynszu,

– cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, zabezpieczającej ryzyko związane z nieruchomością.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

https://sowoman.pl/makijaz-do-fioletowej-sukienki-na-jaki-make-up-sie-zdecydowac/
Designed WP.
Lista elementów ryzyka

Lista elementów takiego ryzyka wymieniona jest poniżej:- przedsięwzięcie nie uzyskało stosownych pozwoleń, a budowa się jeszcze nie rozpoczęła- zapisy umów wiodących dla projektu są rażąco...

Zamknij