W kilku szpitalach

Niewiele placówek wprowadziło rozwiązania, które można ocenić jako motywa-cyjne. Do najczęściej stosowanych należało zatrudnianie lekarzy na pełnym etacie lub tylko w okresie dyżuru medycznego w formie kontraktów. Według opinii szpitali forma ta jest bardziej efektywna, gdyż uzależnia wysokość wynagrodzeń od ilości wykorzystanych świadczeń. Pozwala też pominąć uprawnienia pracowników wynikające z ustawy o ZOZ (dodatki stażowe, nagrody jubileuszowe). Przerzuca jednak na lekarzy obowiązek opłacania składek emerytalnych, dlatego jest oceniana negatywnie przez związki zawodowe. Mimo to w kilku badanych szpitalach większość ordynatorów była zatrudniona w tej formie.

Ponadto w kilku szpitalach wprowadzono premie uzależnione od wyników całej placówki, danej komórki organizacyjnej lub świadczeń (głównie pełnopłatnych) wykonanych przez lekarzy i pielęgniarki. Najbardziej kontrowersyjne dla pracowników były premie zależne od uzyskania przez placówkę dodatniego wyniku, gdyż nie mieli na to dużego wpływu. Dlatego w jednym ze szpitali, gdy przez kilka miesięcy nie spełniono warunku uruchomienia premii organizacje związkowe wypowiedziały się przeciwko jej stosowaniu.

Wśród innych rozwiązań warto zwrócić uwagę na wprowadzenie w dwóch szpitalach odrębnych kategorii zaszeregowania dla pielęgniarek ze średnim i wyższym wykształceniem. Pozwoliło to powiązać wynagrodzenie zasadnicze z formalnymi kwalifikacjami i motywować pielęgniarki do podejmowania studiów.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Zakres problemowy systemu wynagradzania

i konkurencyjność płac. Zakres problemowy systemu wynagradzania, na który mogli mieć wpływ dyrektorzy placówek zwiększając jego motywacyjność, był dość obszerny i dotyczył w szczególności:braku konkretnych...

Zamknij