Włączenie ośrodka outplacementu w strukturę przedsiębiorstwa

Rozpoczynając tworzenie ośrodka outplacementu, należy powołać radę , projektu, w skład której oprócz decydentów firmy mogą również wchodzić osoby spoza przedsiębiorstwa, np. przedstawiciele stowarzyszeń gospodarczych, politycy lub doradcy o różnych specjalizacjach. Zapewnia to ciągłą wymianę informacji i czyni z ośrodka outplacementu element zarządzania wizerunkiem firmy. Po ustaleniu procedur działania zaleca się utworzenie zespołu zadaniowego, złożonego z przedstawicieli przedsiębiorstwa i doradców zewnętrznych w celu opracowania planów operacyjnych i uzgodnienia sposobów ich realizacji. Zespół ten jest odpowiedzialny za zaplanowanie całego projektu.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Rola konsultantów ds. outplacementu

Podział zadań między dział personalny a konsultantów. Dział personalny musi ustalić, czy jest w stanie samodzielnie zorganizować i prowadzić ośrodek outplacementu, czy też powinien nawiązać...

Zamknij