Z.Marciniak, op. cit.. s. 17

Kategoria ryzyka operacyjnego Definicja

– Ryzyko bezpieczeństwa straty związane z niewłaściwym wykorzystaniem lub zniszczeniem aktywów, błędy w ochronie pracowników i klientów

– Ryzyko bezpieczeństwa i informacji Ryzyko nieadekwatnej i niepełnej informacji zarządczej niewłaściwe ujawnienie lub wykorzystanie informacji niedokładna, nieadekwatna lub dostarczona w niewłaściwym czasie informacja, na podstawie której kierownictwo podejmuje decyzje

– Ryzyko prawne i regulatorów błąd w zrozumieniu lub właściwym zastosowaniu prawa, wymogów nałożonych przez organa regulacyjne, przepisów podatkowych, standardów i zasad rachunkowości. Ryzyko prawne związane jest z uzgodnieniami i opiniami dotyczącymi projektów (uzgodnienia dotyczące wymogów sanitarnych, ochrony pracy, kwestii przeciwpożarowych oraz do dostawców mediów). Jak zauważa W. Werner ryzyko prawne dla inwestycji to także wydłużanie okresów uzgodnień, jak też wysokości kosztów związanych z przyznanymi warunkami technicznymi podłączeń (tras podłączeń, stacje trafo etc.). Efekty inwestycji (przychod- mogą być też opóźnione w rezultacie przedłużania się czasu odbiorców. Czasem reprezentanci instytucji opiniujących i uzgadniających, którzy sprawdzają zgodność wykonania z projektem, mogą żądać zmian i uzupełnień, co wpływa na wielkość nakładów inwestycyjnych do poniesienia

– Ryzyko systemów informatycznych załamanie systemów informatycznych lub błędy w zapewnieniu odpowiedniej stabilności, funkcjonalności i integralności danych

– Ryzyko dostawcy nieadekwatny wybór lub niewłaściwe zaangażowanie dostawcy

– Ryzyko personelu błędy w zatrudnieniu, rozwoju lub utrzymaniu pracowników lub zarządzaniu relacjami z pracownikami

– Ryzyko kradzieży i oszustwa straty aktywów wynikające z kradzieży lub oszustwa

– Ryzyko technologii kierownictwo w nieadekwatny sposób planuje, zarządza i monitoruje projekty związane z technologią

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Standardy europejskie

W celu ułatwienia zagranicznym kontrahentom dostępu do zamówień w innych państwach członkowskich i prawidłowej realizacji zasady równego traktowania przedsiębiorców europejskie instytucje: Europejski Komitet do spraw...

Zamknij