Zróżnicowanie stawek czynszu w umowie najmu

Umowa najmu może przewidywać zróżnicowanie stawek czynszu w związku z usytuowaniem danego lokalu. Najniższe czynsze mogą przykładowo osiągać lokale usytuowane w suterenie. Niezależnie od przyjętej formuły, w każdej umowie najmu można znaleźć kilka elementów typowych, by nie powiedzieć standardowych:

– rozmiar i lokalizacja powierzchni wraz ze sposobem obmiaru należy tu podać powierzchnię lokalu, piętro i liczbę pomieszczeń

– strony umowy

– zapewnienie przez wynajmującego, że ma pewne prawo do dysponowania danym lokalem

– zapewnienie najemcy, że będzie użytkował lokal stosownie do jego właściwości i przeznaczenia

– wykaz wyposażenia danego lokalu

– cel wynajmu lokalu

– ewentualne zastrzeżenia prawa podnajmu przez najemcę

– możliwość powiększenia powierzchni zajmowanej przez najemcę

okres obowiązywania umowy najmu, opcje przedłużenia umowy najmu oraz okres wypowiedzenia

– okoliczności wypowiedzenia

– stawka czynszu za 1 m2 i sposób płatności oraz dopłata za powierzchnie wspólne

– mechanizmy waloryzacji czynszu

– kaucje gwarancyjne i inne zabezpieczenia płatności czynszu (np. gwarancje bankowe)

– opłaty dodatkowe np. opłata eksploatacyjna (koszty eksploatacyjne)

– terminy płatności czynszu i opłat dodatkowych oraz odsetek za zwlokę w realizacji płatności

– charakterystyka świadczeń, jakie najemca otrzymuje w zamian za płacony czynsz

– zakres i podział kosztów eksploatacyjnych wraz z kosztami remontów oraz kwestiami ochrony oraz ustalenie strony odpowiedzialnej za płacenie podatków i ubezpieczenia

– prace wykończeniowe związane z przygotowaniem powierzchni przez najemcę i podział obowiązków i kosztów prowadzenia tych prac

– godziny otwarcia budynku

– sposoby indeksacji stawek czynszu

– liczba miejsc parkingowych do dyspozycji najemcy i warunki korzystania z nich wraz ze stosownymi opłatami

– data przekazania powierzchni do dyspozycji najemcy wraz z odpowiednim protokołem

– kary za nieterminowe przekazanie najemcy lokalu

– data rozpoczęcia płacenia czynszu

– pokiywanie przez najemcę kosztów ewentualnego zniszczenia powierzchni oraz kosztów przywrócenia lokalu do stanu pierwotnego

– sankcje prawne i finansowe związane z niedotrzymaniem warunków umowy.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Formuła najmu netto

W formule „net-net” najemca pokiywa koszty mediów (energia elektiyczna, cieplna, gaz, woda, odbiór nieczystości, windy, antena zbiorcza, domofon, telefony), podatki związane z nieruchomościami i inne...

Zamknij