Adwokat Generalny a sprawa Mannesmann

Proponuje się przyjęcie definicji (niezaakceptowanej jednak formalnie przez Trybunał) podanej przez Adwokata Generalnego w opinii do sprawy Mannesmann. Stwierdził on mianowicie, iż celem dyrektyw jest nałożenie określonych obowiązków (związanych z udzielaniem zamówień) na podmioty, których działalność polegająca na spełnianiu pewnych zadań, których realizacja leży w interesie publicznym, wymyka się w całości lub w części poza logikę gier rynkowych.

Mimo tego, że osoba prawa publicznego może swobodnie prowadzić działalność o charakterze gospodarczym, to jednak – jak orzekł Trybunał w sprawie Mannesmann – art. l(a) dyrektywy 93/37 nie wprowadza różnicy pomiędzy zamówieniami udzielanymi w celu realizacji zadań leżących w interesie ogólnym a tymi, które nie mają żadnego z nimi związku. Dlatego też wszystkie zamówienia udzielane przez osobę prawa publicznego są objęte regułami dyrektywy 93/3 Również w wypadku, gdy udzielone zamówienie, objęte zakresem przedmiotowym dyrektywy 93/37, nie zostało jeszcze do końca zrealizowane, a wszystkie prawa i obowiązki zamawiającego w zakresie zawartego kontraktu zostały przejęte przez przedsiębiorstwo niebędące osobą prawa publicznego, nie traci ono charakteru zamówienia objętego regułami stosownej dyrektywy. Natomiast gdyby zamawiający od początku działając jedynie w imieniu tego przedsiębiorstwa przeprowadził przetarg i udzielił zamówienia, to przedmiot takiego kontraktu nie byłby objęty zakresem dyrektywy 93/3

W jednym z najnowszych orzeczeń Trybunał Sprawiedliwości zinterpretował pojęcie „finansować” użyte w definicji „osoby prawa publicznego”.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Działalność usługodawców

Inną formą pośredniej dyskryminacji rozważaną przez Trybunał Sprawiedliwości było zastosowanie takich środków, które utrudniały kontrahentom zagranicznym wykorzystanie własnej siły roboczej. Do kategorii tych środków należą...

Zamknij