Etapy „project finance”

Fazy projektu inwestycyjnego realizowanego na zasadach „project finance” są zbliżone do wyróżnionych uprzednio faz projektu inwestycyjnego. Do działań tych należą:

– identyfikacja potrzeb, ryzyka i niezbędne prace analityczne prowadzące do przygotowania stosownej dokumentacji (studia przedinwestycyjne, studia możliwości, studia wykonalności, raporty oceniające)

– dobór partnerów do realizacji przedsięwzięcia i powołanie spółki celowej 0 odpowiedniej dla projektu formie prawnej. Istotne są tu również kwestie podatkowe, szczególnie w projektach deweloperskich. Ważne znaczenie odgrywa również dobór strategii wniesienia nieruchomości do przedsięwzięcia, jeśli spółka jest właścicielem nieruchomości. Chodzi tu o wybór między następującymi działaniami: sprzedaż nieruchomości lub wniesienie aportu rzeczowego 1 ewentualnie płynnych elementów majątku (gotówka, zbywalne papiery wartościow- lub podział macierzystej firmy przez wydzielenie. Wybrane formy transferu nieruchomości powodują różne konsekwencje podatkowe

– dobór instytucji finansowych, które mogą partycypować w przedsięwzięciu jako inwestorzy kapitałowi i jako kredytodawcy, gwaranci, dawcy dotacji lub jako pożyczkodawcy

– identyfikacja ryzyk projektu i dobór sposobów ich minimalizacji

– ustalenie skali i formy regresu do sponsorów projektu

– podpisanie umów i deklaracji niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia oraz dokonujących alokacji ryzyka pomiędzy stronami zaangażowanymi w realizację projektu

– dobór instrumentów finansowych dostosowanych do specyfiki przedsięwzięcia

– zakończenie rozmów z instytucjami finansowymi i pozyskanie finansowania zewnętrznego.

Działania, o których mowa poniżej, nie są działaniami stricte sekwencyjnymi. Niektóre działania są realizowane równolegle – dobór formy prawnej spółki celowej, minimalizowanie ryzyk inwestycyjnych i formułowanie umów jest procesem ściśle ze sobą powiązanym i realizowanym jednocześnie.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Koszty obsługi prawnej

Ewentualna wycena nieruchomości będącej przedmiotem aportu. Kolejna konsekwencja podatkowa związana z tworzeniem spółek celowych to utrzymanie ulg inwestycyjnych, które dotąd realizowane były przez firmę macierzystą,...

Zamknij