Inne formy regresu

Formy regresu do sponsorów projektu mogą też przybrać formę umów, tzw. definancy agreements. Są to umowy pokrewne w stosunku do gwarancji dokapi- talizowania projektu. W umowach tych sponsorzy zobowiązują się do zasilania finansowego projektu, jeżeli występują komplikacje w realizacji projektu. Takimi komplikacjami są np.:

– brak kapitału obrotowego,

– zbyt małe przepływy pieniężne,

– problemy techniczne4″.

Zalety „project finance”

Po zapoznaniu się z typowymi dla „project finance” formami regresu do sponsorów projektu możemy przejść do omówienia zalet tego sposobu finansowania.

„Project finance”, jako sposób, a może lepiej jako pewna struktura prawno-

-finansowa służąca do realizacji różnorodnych przedsięwzięć, posiada wiele atutów.

Możliwość odpowiedniej dywersyfikacji (rozłożenia ryzyk- pomiędzy wszystkimi instytucjami związanymi z projektem i odpowiedniej alokacji ryzyka oraz korzyści. Następuje to poprzez nadanie spółce celowej odpowiedniej formy prawnej oraz przez różnorodne umowy i deklaracje związane z przedsięwzięciem.

Pozabilansowy charakter zadłużenia spółki celowej z punktu widzenia sponsorów projektu sponsorzy nie muszą wykazywać kredytu spółki celowej zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia w swych sprawozdaniach finansowych, np. w bilansie, szczególnie w sytuacji, gdy regres instytucji finansujących jest w stosunku do nich ograniczony.

Wyższy poziom dźwigni finansowej w finansowaniu przedsięwzięcia (tłumacząc to stwierdzenie ze „slangu finansowego” na język potoczny, chodzi o wyższy poziom zaciąganych kredytów przez spółkę celową niż byliby w stanie zaciągnąć sponsorzy projektu na przykład wskutek ograniczeń tkwiących w dotychczasowych umowach kredytowych lub w przepisach prawa, np. omawiana wcześniej sprawa ograniczeń inwestycyjnych dla jednostek samorządu terytorialnego).

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

https://wysokieszpilki.pl/trwala-ondulacja-przed-i-po-mozesz-uzyskac-przepiekne-loki/
Designed WP.
Infrastruktura ośrodka outplacementu

Do założenia ośrodka outplacementu potrzebne są pomieszczenia, które będą służyć jako punkt kontaktowy dla pracowników zagrożonych zwolnieniem i pracowników już zwolnionych oraz jako pokoje do...

Zamknij