Infrastruktura ośrodka outplacementu

Do założenia ośrodka outplacementu potrzebne są pomieszczenia, które będą służyć jako punkt kontaktowy dla pracowników zagrożonych zwolnieniem i pracowników już zwolnionych oraz jako pokoje do pracy dla doradców wewnętrznych. W zależności od planowanego przebiegu procesu redukcji zatrudnienia należy rozważyć, czy pomieszczenia te powinny się znajdować w pobliżu czy też w pewnym oddaleniu od działu personalnego. Jeżeli ośrodek ma udzielać pomocy pracownikom, którzy otrzymali już wypowiedzenia i znają termin rozstania się z przedsiębiorstwem, sąsiedztwo działu personalnego nie stwarza żadnych problemów. Sprawa wygląda inaczej, jeżeli kierownictwo nie zamierza wręczać nikomu wypowiedzeń, a ośrodek outplacementu stanowi część świadczeń, które mają zachęcić pracowników do znalezienia nowego pracodawcy. W tym przypadku ośrodek powinien się znajdować w znacznym oddaleniu od działu personalnego, by umożliwić wszystkim chętnym swobodne korzystanie z usług konsultantów. Pracownicy powinni mieć łatwy dostęp do pomieszczeń ośrodka jeżeli pracują w innych oddziałach przedsiębiorstwa, można zorganizować dyżury konsultantów lub szkolenia w miejscu pracy.

Doświadczenie wskazuje, że pracownicy obawiają się, iż skorzystanie z oferty ośrodka outplacementu zostanie uznane za zasygnalizowanie gotowości do odejścia z firmy. Sądzą, że dział personalny lub bezpośredni przełożeni mogą wykorzystać tę informację, ustalając listę zwolnień. Nie ma znaczenia, czy ich obawy są realne. Jeżeli jednak przedsiębiorstwo chce nakłonić pracowników do dobrowolnej rezygnacji z pracy, tego typu obawy mogą zaszkodzić jego staraniom.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

newsletter gabibnetu lekarskiego
Designed WP.
Informacje pochodzące od osób trzecich

- Opinie bankowe banków współpracujących z kredytobiorcą (spółką celową) i ze sponsorami.- Przewidziane w Prawie bankowym informacje o stanie zadłużenia kredytowego spółki celowej w innych...

Zamknij