Korzyści z utworzenia ośrodka outplacementu

Dostępny dla każdego pracownika ośrodek outplacementu ma wiele zalet zarówno z punktu widzenia pracowników, jak i przedsiębiorstwa. Szybka i łatwo osiągalna pomoc łagodzi szok przeżywany przez zwalnianych pracowników, ponieważ mogą oni porozmawiać z fachowcami o dręczących ich problemach i dowiedzieć się, jakie otwierają się przed nimi perspektywy i jakie powinni podjąć działania. Słabiej przeżywają też frustrację spowodowaną faktem, że zostali zwolnieni przez firmę, z którą się przez długie lata identyfikowali. Działalność ośrodka outplacementu jest formą ochrony zwalnianych pracowników przed ucieczką z życia społecznego i popadnięciem w izolację.

Zmniejsza się również niepokój pracowników, którzy pozostają w firmie, ponieważ widzą, że przedsiębiorstwo zachowuje się odpowiedzialnie wobec ich kolegów. Prowadzi to do silniejszej identyfikacji z firmą, o czym z kolei – jak wskazuje doświadczenie – świadczy lepsza wydajność pracy. Jeżeli opisane środki zaradcze zostaną dobrze przyjęte przez pozostających nadal w przedsiębiorstwie pracowników, mogą oni nawet z własnej woli poprosić konsultanta ds. outplacementu o poradę i podjąć samodzielne poszukiwania zatrudnienia. To zaś może rozwiązać kilka problemów przedsiębiorstwa w akceptowalny społecznie sposób.

Utworzenie ośrodka outplacementu może również umocnić w oczach pracowników i osób spoza firmy dobrą opinię o niej jako odpowiedzialnym pracodawcy. Dzięki wczesnemu skorzystaniu z usług konsultantów ds. outplacementu można też obniżyć koszty procesu redukcji zatrudnienia, jeżeli pracownikom uda się znaleźć nową posadę przed upływem terminu wypowiedzenia pracy.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Nie ma „właściwej” metody szukania pracy

Uczestnicy szkolenia, którzy przeczytali rozmaite poradniki i otrzymali mnóstwo dobrych rad od specjalistów ds. personalnych oraz pełnych dobrej woli znajomych, oczekują z nadzieją, że udzielimy...

Zamknij