Pojęcie projektu deweloperskiego

Pojęcie inwestycji w nieruchomości jest związane z pojęciem projektu inwestycyjnego lub projektu deweloperskiego. Projekty deweloperskie są przykładem projektów inwestycyjnych realizowanych w obszarze nieruchomości. Są związane z ich zakupem, budową lub modernizacją. W literaturze przedmiotu spotyka się wiele definicji projektu deweloperskiego. W.Werner podaje następującą definicję dewelopera: „Deweloper jest to osoba podejmująca na własne ryzyko przedsięwzięcia inwestycyjne, a powstałe w ich wyniku obiekty przeznacza się już w trakcie rozpoczęcia procesu inwestycyjnego do sprzedania w celu osiągnięcia zysku”. Działalność deweloperska ma w założeniu obejmować kompleksową realizację projektów budowlanych: od powstania koncepcji obiektu, po jego sprzedaż lub wynajem. Formą realizacji zakładanych zysków jest albo wynajem, albo sprzedaż powierzchni. Forma realizacji zysku zależy od rodzaju projektu deweloperskiego. Inaczej wygląda to w przypadku projektu polegającego na wybudowaniu i wynajmie powierzchni biurowej, handlowej lub magazynowej a inaczej w przypadku projektów związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Projekty deweloperskie w obszarze nieruchomości w realiach polskich mogą realizować:

-przedsiębiorstwa posiadające w swych aktywach nieruchomości i szukające dodatkowych źródeł przychodu po zrealizowaniu przedsięwzięcia przychodami mogą być sprzedaż nieruchomości po jej wybudowaniu lub remoncie, a także jej wynajem

– wyspecjalizowane firmy deweloperskie o różnym rodowodzie: krajowe i zagraniczne.

Druga wymieniona grupa deweloperów może w realizowanych przedsięwzięciach występować w różnorodnych rolach. M.Socha wymienia tutaj następujące sytuacje:

– deweloper jest właścicielem gruntu do zakończenia budowy, po czym następuje zbycie części lub całości gruntu

– deweloper jest generalnym wykonawcą, przy czym przed przejęciem roli generalnego wykonawcy mogła nastąpić transakcja przeniesienia przez dewelopera własności wybranej nieruchomości na nabywcę.2(1

Osobną grapę projektów deweloperskich stanowią projekty budowy budynków biurowych i magazynowych budowane na własne potrzeby, co daje inwestorowi możliwość oszczędności związanych z kosztami najmu. Spotyka się również przedsięwzięcia o charakterze mieszanym, w których to budowie lub remontom nieruchomości na własne potrzeby towarzyszy wynajem powierzchni innym, zewnętrznym podmiotom i uzyskiwanie z tego tytułu stosownych przychodów.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Prognoza nakładów inwestycyjnych

Nakłady inwestycyjne w każdym projekcie deweloperskim mają w dużym stopniu niepowtarzalny charakter. Każda bowiem lokalizacja, posadowienie, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe, wykończenia, wyposażenia mają unikatowy charakter. Punktem wyjścia...

Zamknij