Strategia 1 – doradcy personalni

Jeżeli uczestnicy szkolenia są członkami kadry kierowniczej, wręczam im krótki opis metod pracy i zawodowych zainteresowań doradców personalnych oraz tłumaczę, jak nawiązać z nimi kontakt. Wyjaśniam, że skorzystanie z ich usług może okazać się pożyteczną strategią szukania pracy, trzeba ją jednak stosować równie systematycznie jak inne metody . Poważnie odnoszę się do złych doświadczeń uczestników w tej dziedzinie. Często warto ich poprosić o szczegółowe przedstawienie danego zdarzenia, by ewentualnie wskazać błędy, które popełnili. Podkreślam, że nieuniknione porażki w trakcie kampanii poszukiwania pracy nie świadczą o tym, iż obrana strategia jest błędna. Jeżeli klient zwróci się do 3-5 doradców personalnych, a interesujące kontakty nawiąże z czterema z nich, to już coś zyskuje. Bezustannie przypominam, że w warunkach panujących obecnie na rynku pracy sukces zapewnia jedynie bardzo zróżnicowana i ożywiona działalność.

Strategia 1 – urząd pracy. Na wzmiankę o usługach świadczonych przez pośredników pracy większość uczestników szkolenia reaguje sceptycznie. O urzędzie pracy niemal każdy może opowiedzieć kilka niepochlebnych rzeczy. Niechęć ta jest bardzo mocna, choć tylko nieliczni uczestnicy mieli już kontakt z urzędem pracy lub prywatnymi pośrednikami.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Spotkania informacyjne

Dla klientów, którzy muszą określić swoją nową drogę zawodową, niezwykle pożyteczne są spotkania informacyjne. Eksperci przedstawiają na nich charakterystyki różnych zawodów, tłumaczą zasady prowadzenia samodzielnej...

Zamknij